Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
Atšifrējaed.gars
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2019-02-12 20:06:42
Atšifrējumsuz vienu pusi uz otru pusi, tad divas trīs reizes uz priekšu it kā paklanīdamies, pamāj ar galvu, un nerunā ne vārda paliek galvu drusku uz priekšu nokāris.
Es vectēva domas uzminēju. Vectēvs domāja ka tas viss ir par to, ka ciešanas nedēļā, un vēl lielajā ceturtdienā, cilvēki uzņēmušies tādu nepieklājīgu darbu. Turklāt man vēl ieprātojās Siguld Priča bezdievīgie vārdi, ko viņš uz jūru aiziedami par Jēzu runāja, un arī es līdz ar vectēvu sapratu ka tas ir dieva sods.
Vai tāli no malas tas ledus bija pāršķīries. Prasa saimnieks.
Kādu pusversti gan saka Siguld Pricis.
Vai jūs prātīgi, iesaucās vectēvs, un kad nu ledus vēl tuvāki pie malas otrā vietā būtu pāršķīries, kas tad būtu?
Kas būtu, būtu, vai tad jūrniekam visāds nav jāpiedzīvo, atbild Pricis. Ja jau tā būtu, tad pamestu visus roņus un plintes, uz labu laimi mestos iekšā un peldētu pāri. Drošais tikai vinnē, jeb paspēlē. Visa dzīve ir risks. Kas neriskē tas nekā nezaudē, un arī nekad neizpeld virspus ikdienišķības, bet paliek kā zemē ierakts stabs, kura pamatu sagrauž laika zobs, neatstādams no viņa pat ne atmiņu. Tas ir cilvēks kas paļaujas tikai uz dieva, bet pats nekā nedara, un galu galā no saviem māņu sapņiem top piekrāpts. Jūrniekam neviens neiet līdz par ceļa rādītāju, viņu neviens vētras laikā neglābj. Viņa ierocis visos tādos gadījumos ir paša rūpes, izveicība, un drošsirdība. Un tāpat ir arī ar jums sauszemniekiem, bet jūs mani negribat saprast, un mūsu sajēgums izšķiras kā diena un nakts.
Jā, tikai uz laimi. Galvu grozīdami saka saimnieks turpinādami: Kur tad palika Pizuls.
He he he, iesmejas Siguld Pricis: "tagad mēs esam
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu