Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
AtšifrējaSmidchensGuntis
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2018-08-11 02:13:19
Atšifrējums

Teicējs Jānis Balodis (70 g. vecs), dzīvo Lībagu pagastā t.i. Talsu apriņķī.


1

1) Labvakaru, Jāņa māt,
Vai gaidīji Jāņa bērnus;
Ja gaidīji Jāņa bērnus,
Atveŗ durvis, atveŗ logus;
Ja negaidi Jāņa bērnus,
Aizveŗ savus vaŗa vārtus.

2

2) Jāņu māti nepazin',
Jāņu tēvu gan pazin',
Jāņu māte kurpītēs,
Jāņu tēvs zābakos.

3

3) Kas spīdēja, kas vizēja
Jāņu mātes kamburē:
Jāņu māte sēž uz krēsl',
Zelta matus plivināj'.

4

4) Nāc, Jānīti sētiņā,
Lec kāpostu dārziņā;
Lai aug tādi kāpostiņi
Kā Jānīša cepurīt.

5

5) Jānīt's jāja visu gad',
Atjāj Jāņu vakarā
Atjāj Janu vakarā
Savus bērnus apraudzīt:
Vai ēduši vai dzēruš',
Vai nav badu nomiruš'.

6

6) Jānīt's pina pinekliņ
Siena kaudzes galiņā,
Sapin labu tēva dēl'
Ar nelieša mātes meit'.

7

7) Iesim mēsa Jāņa bērni
Uz avotu līgodam';
Izlīgoja zelta gadu
Ar sudraba kājiņām.

8

8) Jānīt's sēž kalniņā
Zāļu nasta mugurā;
Nāc, Jānīti, sētiņā,
Dod manām gosniņām -
Cik lapiņas ābolē,
Tik gosniņas laidarē.

9

9) Jānīt's teica sienu kaudzi,
Jēkabs savu rudzu kaudz',
Miķelītis nosaucās
Miežu kaudzes galiņā.

10

10) Iesim mēs raudzīties,
Ko dar Māra laidarā;
Pītin pina, šūtin šuva
Vienu mazu slaucenīt.

11

11) Grumbulaina grumbulaina
Tāda Jāņa istabiņa;
Mēs nācami Jāņa bērni
Grumbuliņus līdzināt.

12

12) Vai, Jānīt, Dieva dēļ,
Tavu kuplu cepurīt';
No tav kuplu cepurīt'
Visi mieži līgojās.

13

13) Kad es mājā ies,
Tad es kazu kaušu,
Kukul' krāsnī kraus,
Sieru kaudzes metīš,
Viņš kaķus neturēs,
Lai tie mājas neizposta,
Lai Dievs dod veselību
Saimniekam un saimniecei,
Puišiem drudz', meitam kašķ',
Lai tie kasīties un purināties

Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu