Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
AtšifrējaMagdalina
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2018-07-12 21:46:30
Atšifrējums

[935]

36469 - 36481

36469

Rudzus nedrīkst sēt nedēļā pirms Miķeļiem, tad tie neizdodas.
A. Aizsils Lubānā

36470

 Priekš kult iešanas jānomazgā mute, citādi acīm ceļas nedziedināmas slimības
A.Aizsils Lubānā

36471

 Priekš kulšanas uz rijas sienām savelk lietuvēna krustus, tad darbs veicas  un nenotiek nekāds ļaunums
A. Aizsils Lubānā

36472

Labību pļaujot jānopļauj katrā stūrītī viens kūlītis un jāaiznes uz klēti. Tas nes svētīu. No pļaujamā gabala lielāks birums.
A.Aizsils Lubānā

36473

Ja pļavās zied daudz sarkanā āboliņa, ta siena nevarēs nopļaut.
A. Aizsils Jaungulbenē

36474

Lietuvēna krusts jāgriež "lietuvēna" krustu
sliegsnī vai rijas durvīs lai krusta neturet rokas vai kājas
k.o.p.
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu