Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv Literatūras, folkloras un mākslas institūts UNESCO Latvija | UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
AtšifrējaMagdalina
Pabeigts
Apstiprināts
Labots2019-04-15 22:04:37
Atšifrējums

5838 

Paliek man bērzu birzs,
Paliek jauna ļaudaviņa.
Kas to manu birzi līda,
Lai ņem manu ļaudaviņu. 

5839 

Aizbrauc kungi, aizžvārdzin,
Aizved manus bālēliņus,
Atbrauc kungi, atžvārdzina,
Nav vairs manu bāleliņu.

 5840 

Aizrūsēja mēnestiņš
Pa vakara pusītei.
Dieviņš zina, vai aties,
Mūsu kunga kaŗa vīri? 

5841 

Aija manu vieglu prātu,
Jauns apņēmu līgaviņu!
Ne gadiņa nedzīvoja,
Solās kungi kaŗā dot. 

5842

Es kaŗā aiziedams,
Sirdi slēdzu akmenī.
Aust gaismiņa, lec saulīte,
Plīst akmens šķindēdams. 

5843

Kaŗavīra līgaviņa
Nakti miega negulēja:
Sēd pie loga raudādama,
Karodziņu rakstīdama. 

5844 

Ej, kundziņ, pats ar arklu
Lielajā tīrumā;
Kam nodevi ķēniņam,
Tik daudz jaunu arājiņu.

 5845 

Es kaŗā aiziedams,
Cirvi cirtu ozolā;
Še palika tēvu zeme,
Še cirvis ozolā.
Atslēgvārdi

AtšifrētIzvēlies citu