Collection of Pēteris Šmits

File
0527-Peteris-Smits-005-0056
TranscriberLigaB
CompletedYes
AcceptedYes
Created2024-04-03 20:44:25
Updated2024-04-03 21:07:38
Transcription (text)

4027

Kas saskaities, par to saka: "Nu ir kulā."

4028

"Sagāja lielā sviestā."

4029

"Krūzīte pušu." "Ņem par pušu".

4030

"Lūpas kā Cēsis".

4031

"Cērme sirdi apmīzusi".

4032

"Sūdu pārkodis".

4033

"Resna aste".

4034

"Runājamais izkritis".

4035

Reiz pieguļnieki strīdējušies, kurš no viņiem gulēs vidū. No meža saukusi balss, ka tas, kas vidū gulēs, viņai piederēs. Nu tie nogulušies ap lielu akminu un aizmiguši. Rītā akmina taī vietā nebijis.

4036

Slinkam cilvēkam saka: "Nu velkas kā pieguļas maiss."

4037

Derībās bieži saka: "Uz ko deram" Uz manu nazi un taviem pautiem."

4038

Sievietes saka: "Es par to un to lietu varu vai plika zvērēt".

4039

Linu audeklu šmitē ar keimu, pienu un linsēklu ūdeni, bet vadmalu ar pelniem.

4040

Govs pārmetas, ja tai sit ar tādu rīksti, kurai zari atrauti.

4041

Kas perd un miezn, to rītā sauks pie lielkunga.

4042

Atrunas. 1. Janci, - Brenci, kam tu to teļu trenci?

4043

2. Sprici, kam tu tici?

4044

Mellai kazai apakš lipas.

4045 - 4049

3. Kas tā? - Kaķis nes tā.
Vai lokatīvu šādā variacijā lieto tikai šais vārdos: puisī, meitā, skrodelī? Šis jau puisī bi' traki dzīnīgs." Tai bi' meitā bērns." +) Baidīts skrodelī bi' par vellu lepns." (Tam ta valoda).

4050

Laiks izlietināsis = lietus nolīs. (Vijciemā.)
+) Tā senāk saukuši mūsu apgabalā kādu skroderi - asiņu laidēju.
Transcribe text
Keywords
TranscribeChoose another fileFAQ (in Latvian)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs