Collection of Pēteris Šmits

File
0527-Peteris-Smits-005-0055
TranscriberLigaB
CompletedYes
AcceptedYes
Created2024-04-03 20:29:58
Updated2024-04-03 21:06:09
Transcription (text)

3999

Pirmo pērkonu dzirdot akmins jāmet ūdenī.

4000

Zibeņa ugunsgrēkā nodeg tikai tā ēka, kurā zibens iespēris.

4001

Malkas ielā krustu (kādu?) iekrauj, lai malkas nezog.

4002

Pētera dienā vajagot lietum līt.

4003

Kārpas dievvārdu laikā pie baznīcas torņa jāberzē.

4004

Kārpas vecā mēnesī ar susekli mēnešgaismā jāsukā.

4005

Kārpas nevienam nezinīt [nezinot] cūkas migā jāberzē.

4006

Kārpas jāsmērē ar dzirnavu vilbomja "dogumiem" (veciem smēriem) jāsmērē.

4007

Bērnam dzemot jau esot nolikts mērs, kurš tam jāpiekrīt. Ja bērns to nepiekrīt, tad viņam jāmirst.

4008

Drudzī asinis jālaiž un slimam jādod tās dzert.

4009

Latvijā drudzis izzudis, kad kungi iesākuši bairišu darīt.

4010

Mātei bērna vājumā nevajag šņaba dzert, lai bērns ir atminīgs.

4011

Kad kūts izmēsta, tad no visām mājas druvām kūtī labības graudi jāizbārsta, lai govis piena nenoraun. (+) Bilskas Jaunēlī.)

4012

Ģurģī uz jaunās mājas zemes uzejot lopiem "12tā" eļļa jādod, lai lopi piena nenoraun.

4013

Slimam esot grēks nāvi lūgt.

4014

Meitai bērnu "pieruna", ja tik sāk par to runāt, ka tai un tai būs bērns, pat tad, kad viņai nebūtu ar vīriešiem sakaru.

4015

Kad bērnu no pupa šķir, tad bērnam saka, ka garais nabags pupu aiznesis.

4016

Kad meitai meitā bērns, tad saka, ka tai podiņš piededzis.

4017

Kam labi iet sokas, par to saka, ka tas aizies "viņā pus tās vietas".

4018

Kam smaga, svarīga roka, no tā zirgs bez pātagas skrien.

4019

Kas aplami saģērbjas, ākstās, to par "īna pakausi" sauc.

4020

Kas kāda ēdiena neēd, tam saka, lai viņš ēd to, kā šis ēdiens nav redzējis.

4021

Pļāpam solās mēli pa pakausi izraut.

4022

Par miesās liesu cilvēku saka, ka viņš kā caur rinķi izrauts.

4023

Piekrāpts saka: "Izjāja tevi = (mani) kā kaimiņa āzi!"

4024

Cerībā ko iegūt saka: "Gan jau es pa tavu pagali to dabūšu".

4025

Kas stipri perd, tam tad pakaļa saimniekam godu dod.

4026

Kas būs ko ēst? - Krieva lieta ar sīpoliem".
Transcribe text
Keywords
TranscribeChoose another fileFAQ (in Latvian)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs