Autobiographical materials of Zelma Indriksone

File
Ak214-Zelmas-Indriksones-autobiografija-01-0055
TranscriberBella Bērziņa
CompletedYes
AcceptedNo
Created2023-05-27 00:17:40
Updated2023-05-30 00:30:33
Transcription (text)-24-
veco Skadiņu kapa bijām, kuru arī es drusciņ uzkopu, tāpat kā pagājušo gadu, jo tam vairs nav nevienas mīļas rokas, kas to uzkopj, bet man to vajadzētu vimazāk darīt. Tomēr uz mirušiem naidu neturu. Es biju ļoti priecīga, ka par ilgu, ilgu laiku, kur brīvāki jutos kop āar vīru. Mājās nākot, mēs ar Raimondu izrāvām divas priedītes, kuras pārnesām mājās un rītā dēstīsim, redzēs, vai viņas ieaugsies.
Pašā vakarā, rokot kartupeļus vakariņām, garām gāja Rožakalns, laikam ari viņa dēls ar sievu un mazo Baibiņu. Tā ir viņa meitas meitiņa. Sveicināja viņš kā parasti, un ieraudzījis manas atnestās priedītes iesaucās: "No kura purva tās izrāvāt?"
Tā viņi aizgāja, tik manās ausīs vēl skan vārdi: "Kundze, nebiju Jūs ilgu laiku redzējis."
9. augustā.
Mans dzīves draugs mani aizcēla ar laiviņu līdz Bišmuižai, jo viņš brauca pēc šlagu, ko bērt uz balkoniņa griestiem. Man tā bija liela laime, nebija jānes smagā piena kanna, kas notiek katru rītu un tādēļ man sāp rokas.
Iekāpu tramvajā. Gadās Rožkalna vāģis, sasveicinājamies. Viņš piedāvā man vietu līdzās sev, bet es pateicos un aizgāju uz priekšējo galu. Tomēr kādreiz ir liktenīgi. Mājās braucot arī gadās viņa vāģis. Atkal viņš lūdz atsēsties un parunāties. Neveikli ir atteikties un es apsēžos viņa vietai blakus un sākam pārrunāt. Tomēr šoreiz ne gan par saviem dārziem, bet nonācām pie cilvēkiem u viņu jūtu pasaules. Vienu tomēr varu teikt, - viņš ir ideāls vīrs savai sievai, ja viņš ir tāds, kā runā, arī dzīvē.
Viņa sievu esu vienreiz satikusi un personīgi runājusi, kur ir bijuši vairāki cilvēki, un viņa ir bijusi spējīga savu vīru pazemot svešu cilvēku priekšā. Vēl vairāk! Skaitīsim garāmgājēju priekšā, jo es ar viņu runāju tikai pirmo reizi. Viņas vīru pazīstu jau otro gadu kā kaimiņu.
Un šodien mēs runājam par cilvēku dzīvi, saticību, kā arī ļaunajām pusēm, bet viņš vēl nav teicis par savu sievu slikta vārda. Viņa varētu lepoties ar savu vīriņu, viņš ir rūpīgs priekš ģimenes un aku-
Transcribe text
Keywords
TranscribeChoose another fileFAQ (in Latvian)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs