Collection of Riga French Lyceum

1769-Rigas-Francu-licejs-04-0118
TranscriberLigaB
CompletedYes
AcceptedYes
Created2023-05-26 20:37:44
Updated2023-05-26 20:56:40
Transcription (text)

2548

Kā flinti var apturēt. (I)
Tērauda akmens, uguns liesma, es apzvēru pie tās visu dārgākās Jēzus Kristus asinis, ka Tu būsi stāvēt iekš tā mīļā Kunga, Jēzus, Kristus, kad viņš to velnu redzējis, to skaitū es tev par dusmību iekš ta vārda. Dieva tā Tēva, Dieva tā dēla un Dieva tā cienīgā Svēta Gara. 9 krustijami.

2549 - 50

Flintes atlaišana. (II)
Ceturtdienas rītā priekš saules jāraksta viena zīmīte ar šiem bokštābiem [zīmējums]. R. A. Z. [zīmējums] mon.
To zīmīti vajaga flintē iemet, tad tas ir darīts 36 stundas cieto flinti dabūs vaļā un kad nevar trāpīt, tad Mežā sev tur zīmīte klāt ar šiem vārdiem are - aramel + Čalaistra + Vilas + arnos +.

2551

Flintes nogriešana. (III)
Suns ko Tu šauj, kad tu neredzi mērķi Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais gars. Trīs reizes nospļaudies un tad tā saki.

2552

Flintes taisnu darīšana. (IV)
Ņem bažtoku, Tin pakulas apkārt, tad skaiti tēvreizi. Stobre, tad bāzi 9 reiz iekšā un ārā, lādē pilnu un šauj kur grib.

2553

Čūskas vārdi.
"Čūska ko dari," Kristus runāja, Čūska palieci mierā ka ūdens Jordanā palika mierā. amen, amen, amen... Jāuzliek uz čūskas koduma.

2554

Priekš čūsku koduma.
"Čūska ko dari," Marija runāja - Jēzus zvērēja, ka tā makšķere ir iemesta iekš tā vārda Dieva tā Tēva + Dieva tā Dēla + un Dieva tā cienīgā Svēte Gare + 3 reizes jārunā uz koduma.

2555

Čūsku vārdi (I)
Teci, teci kūliņa Tev piede[r] puri, meži, saule, mēness, debess, zvaigznes, gailis dzied, mēle pūst, krauklis brēc. Mēle pūst vārna brēc. Mēle pūst slota, kruķis, bize tik cieti kā dzelzs, tik veseli kā tērauds. Uzraksta uz zila papīriņa un uzliek uz koduma.

2556

Čūsku vārdi (II)
Teci, teci kūlainīte, tev pieder puri, meži, man tā mazā zemīte. Tie visi tavi grēki, cik pie debess zvaigznītes un cik iekš jūras smilts, allaž Tev būs bēgt no cilvēka pakrēšļa. Mūsu tēvs debesīs u. t. jproj. + + +.

2557

Kā čūsku var apturēt.
Čūski guli, suhni Ložne, Tev pieder tie puri, meži, man tie lauki, tīrumiņi, saritinājies kā sētas rīkste, deviņas baznicas 2 reiz jārunā + + +

2558

Neslavu vārdi.
Dāvida dziesma 109. Visa Jeremijas grāmate, 5. nod. 63 - 64. lpp.
Transcribe text
Keywords
TranscribeChoose another fileFAQ (in Latvian)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.