Collection of Vietalva 1st Level Primary School

File
1285-Vietalvas-pamatskola-0001
TranscriberMagdalina
CompletedYes
AcceptedYes
Created2023-12-02 21:20:03
Updated2023-12-03 14:06:32
Transcription (text)[1285]
I. Ticējumi un burvības.

1

Pērkona negaisam tuvojoties likti ēku ārpusē pret durvim krustveidīgi uz zemes divi kociņi - sprunguliņi, lai novērstu zibeņa iesperšanu ēkā.

2

Ziemeļu blāzmas atspīdums gaisā jeb kāvi - pareģots drīzumā karš.

3

Vasarā spāres lido lielā bara zinamā virzienā - no dienvidiem uz ziemeļiem - pareģots karš.

4

Vasarā pļavās pirms Jāņu dienas zied spēcīgi sarkanais āboliņš - būs slapja vasara.

5

Jā pavasarī vardes nārsta laikā vairak uzturas ūdenī - sausa vasara, jā novērots rāpojam pa zemi - slapja vasara.

6

Rudenī sarmā lūst mežos koki - nākošā vasarā mirs daudz cilveku.

7

Sniega kupenas pirms Ziemas svētkiem - pelavu kaudzes, pēc Ziemas svētkiem - graudu kaudzes.

8

Jaunpiedzimušā bērna raugos ejot ņemta balta (sudraba) nauda un likta šūpulī, lai bērnam būtu jo balti un stipri zobi.

9

Bērna kristabās kūmiem jastāv cieši kopā puslokā, lai bērnam zobi augtu cieši cits pie cita.

10

Jaunceļamajai ēkai pamata baļķi iedzīts kāds metala - sudraba vai vaŗa naudas gabals lai mājā turpmāk būtu pilnība un svētība.
Gada un dzīves svētku un citas ierašas.

11

1) Pēc bērna nokristīšanas baznīcā - kristabnieki metuši naudu traukā ar ūdeni, ar kuru kristīts bērns; nauda palikusi šķesteram, trauka pienesējam, jā bērns kristīts mājās, darits tapat, tikai nauda palikusi bērna pūram.

12

2) Pēc kristabu goda - svinību nobeigšanās, - kūmiem jāiet uz mežu un jānocērt šūpļa kārts.

13

3) Mironi no mājas izvadot, pēc lūgšanu noskaitīšanas, zārkam uzlikt vāks un uz zārka vāka bērinieki
Transcribe text
Keywords
TranscribeChoose another fileFAQ (in Latvian)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs