Collection of Latvian 4H

File
1552-Mazpulku-materiali-07-0061
TranscriberMagdalina
CompletedYes
AcceptedYes
Created2024-07-10 19:49:15
Updated2024-07-11 13:17:46
Transcription (text)

13525

9)
Es meitiņa kā liepiņa
Ka Vāczemes magonīte
Man meklēja sveši puiši
Kā riekstiņu lazdina.

13526

10)
Ar čiganu zirgu miju
Muižā ņēmu līgaviņu
Čiganam stīva ķēve
Muižā laiska līgaviņa.

13527

11)
Tēvs ar māti mīļi guļ
Mani lika kājgali
Es precēšu līgaviņu
Vel mīļāki , tad gulēšu.

13528

12)
Rāmi, rāmi patverdams
Nāk pār jūŗu pērkonīts
Nemaitā ievu ziedus
Ne arāja sējumiņus.

13529

13)
Māra gāja baznīcā
Jēzu nesa klēpītī
Liec Jēziņu šūpulī
Lai šūpā Enģeliši.
Supo dienu šūpo nakti
Vairs vinš augšā necelsies.

Buramie vārdi.
37.

13530

Kad cilvēks ilgi sirgst.
Tad kādam jaiet uz kapsētu un jāņem zemes no trim kapiem no katra pa saujai. Uz to vietu kurienes zemes ņem jānonet kas nebūt ja nekas cits tad dzijas gabaliņš. Zeme jāpārnes mājā un jāieber siltā udenī jādod, lai

Transcribe text
Keywords
TranscribeChoose another fileFAQ (in Latvian)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.

Tēzaurs