Collection of Latvian 4H

1552-Mazpulku-materiali-02-0185
TranscriberMagdalina
CompletedYes
AcceptedYes
Updated2022-05-14 21:02:19
Transcription (text)[1552]
Mīklas un to atminējumi.

4286

1. Aizskrēja līdaka, atskrēja līdaka sasala Daugava tinkšķēdama. (Aušana)

4287

2. Adata pie adatas, bet tomēr dzīvs.(Ezis)

4288

3. Abos galos dzīvs vidū nedzīvs. (Zirgs, arkls un arājs)

4289

4. Augšā dvēsele, apakšā dvēsele vidū āda.(Jātnieks)

4390

5. Ap Jāņiem ezeri salst. (Siers)

4291

6. Ar vienu roku pļauj, ar otru met kaudzi. (Aitu cirpšana)

4292

7. Brīžiem lops uz četrām kājām, brīžiem kamols adatu pilns. (Ezis)

4393

8. Balta baznīca, sarkans tornis. (Zoss)

4294

9. Balta zvaigzne linājā. (Sakta)

4295

10. Bez rokām, bez kangām auž vadmalu, auž tīklus. (Zirnēklis)

4296

11. Balta kaza ledu grauž. (Saule)

4297

12. Balta govs arvienu ragu. (Baznīca)

4298

13. Bez kājām tek, bet mūžam savā gultā. (Upe)

4299

14. Balta jaunava, melna galviņa, kolīdz pasaka izlec uguns. (Sērkociņš)

4300

15. Brūte sēd kaktā deviņām sagšām, kas sagšas nozog, tas gauži raud. (Sīpols)

4301

16. Cūciņa kūtī, astīte laukā. (Atslēga)

4302

17. bez cirvja, bez naža uztaisīta istabiņa. (Zirnēkļa tīkls)
Transcribe text
Atslēgvārdi
@@Transcribe@@@@Choose another file@@@@FAQ (in Latvian)@@

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.