Collection of Skujene 2nd Level Primary School

0375-Skujenes-pamatskola-05-0081
TranscriberMagdalina
CompletedYes
AcceptedYes
Updated2022-05-14 19:40:19
Transcription (text)

6909

Tautu dēls lielijās
Pieci bēri kumelīni
Kad aizgāju tad redzēju
Ar āžiem ecējot.

6910

Tautu dēls lielijās
No šķīvjiem vien strebot
Kad aizgāju tad redzēju
Piestā putru lampājot
Piestā putru lampājot
Zirga kāju pamaisot.

6911

Par Skujenes baznīcu.
Skujenes baznīcu sākumā gribējuši celt pie Briežu Briežkroga. Bet katru nakti baznīca tikusi nojaukta un darbi uz priekšu nemaz negājuši. Te kādureiz pa ceļu gājis kāds svešnieks un sacijis lai iztaisot krustu ar gaili galā un kur šis krusts

Transcribe text
Atslēgvārdi
@@Transcribe@@@@Choose another file@@@@FAQ (in Latvian)@@

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.