Collection of Riga Secondary School No. 2 (1925-1993)

0017-Rigas-otra-vidusskola-01-0087
TranscriberLigaB
Completed
Accepted
Updated2021-11-25 13:41:09
Transcription (text)svētīt.
Aridzan grāfs kādu reizi tā sacija: "Mans kalps Riceporus! zemnieki manim negrib galvas naudu un savu labibu un lopu pirmajus dot, un mani kara=virsnieki ne grib ar saviem vīriem ar manim uz jakti un kara [karu] līdz iet!" Tad Rīceporus pie zemniekiem aizgāje [aizgāja] un ņēme [ņēma] no tiem labibu un lopus un uzlauze [uzlauza] grāfa kara virsnieku piles [pilis] un visus bruņiniekus līdz ar zaldatiem grāfa pilī sadzine [sadzina]. Kad Riceporus dzirdeja, ka zemnieki žēlojās, kad tiem savu darbu pūliņu vaijadzeja [vajadzēja] dot, un ka tie bruņinieki kurneja, kad tiem sava kunga dienesta dēļ, no mīkstām sosām [cisām] un siltām gultām vaijadzeja [vajadzēja] uzcelties; kad viņš to dzirdeja un redzeja, tad viņš domaja, tas grāfs ir patiesi liels un spēcīgs, citadi viņš jau manim to ne varetu likt darīt.
"Ķēniņa vārdā! Tam grāfam būs nākt priekš sava ķēniņa un kunga goda=krēsla, un tam būs kara = virsniekus līdz ar kara = vīriem vest, tam būs ķēniņam nodošanas, kas pienākas darīt, nest, tam būs ķēniņam no savas būšanas un valdišanas atbildi dot."
Lieciet vērā: "Ķēniņa vārdā!"
Tas virsnieks aizgāje [aizgāja] projām un tie ļaudis
Transcribe text
Key words
TranscribeChoose another fileFrequently asked questions

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.