Collection of Riga Secondary School No. 2 (1925-1993)

0017-Rigas-otra-vidusskola-01-0073
TranscriberLigaB
Completed
Accepted
Updated2021-11-25 14:01:18
Transcription (text)Aridzan grāfs kādu reizi ta sacija mans kalps Rīcaporus zemnieki manim ne grib galvas=naudu un savu labibu un lopu pirmajus dot un mani Kara=virsnieki ne grib ar saviem vīriem ar manim uz jagti [jakti] un Kara [karu] līdz iet Tad Rīcaporus pie zemniekiem aizgāje [aizgāja] un ņēme [ņēma] no tiem labibu un lopus un uzlauze [uzlauza] grāfa karavirsnieku piles [pilis] un visus bruņiniekus līdz ar zaldatiem grāfa pilī sadzine [sadzina] Kad Rīceporus dzirdeja ka zemnieki žēlojās kad tiem savu darbu pūliņu vaijadzeja [vajadzēja] dot un ka tie bruņinieki kurneja kad tiem sava kunga dienesta dēļ no mīkstām sosām [cisām] un siltām gultām vaijadzeja [vajadzēja] uzcelties Kad viņš to dzirdeja un redzeja tad viņš domaja tas grāfs ir patiesi liels un spēcigs citadi viņš jav [jau] manim to nevaretu likt darīt
Ķeniņa vārda Tam grāfam būs nākt priekš sava Ķēniņa un kunga goda krēsla un tam būs karavirsniekus ar karavīriem vest. Tam būs ķēniņam nodošanas kas pienākas nest tam būs Ķeniņam no savas būšanas un būšanas atbildi dot
Lieciet vēra Ķeniņa vārda
Tas virsnieks aizgāje [aizgāja] projām un tie ļaudis izklīde [izklīda] Bet grāfa pili un tur visapkārt ļaudis bija ka skudras pūznis Kad kādu malkas pagali iemet iekšā tek un kust
Taarī še bija Ta kamieļus ar dāvanam apkrāve [apkrāva] un tur kara zirgus sedloja un garas rindas bruņinieki ar zaldatiem atnāce [atnāca] kas ar spožiem pīķiem un ar raibām bruņu drēbem apģerbti pie grāfa pils atnāce [atnāca] No grāfa pagrabiem pils = kalpi lielas un smagas pakas ar lielu pūliņu vēle [vēla] ārā ratiem krāve [krāva] virsu Grāfs pili knaši šurp un turp staigaja pāvelēdams un tad atkal ar saviem uzticigiem draugiem aiz aizslēgtam durvim sēdeja un par visu lietām derigus padomus mekleja sadabūt
Kad Rīcaporus to redzeja notiekam tad tas atdzine [atzina] ka tas Ķēniņš spēcigaks ne ka tas grāfs viņš apjoze [apjoza] savus gurnus ņēme [ņēma] savu zizli un uz ķēniņa pili aizgāje [aizgāja] projam visi ļaudis tam drebedami stāstija no kāda pūķa kas kāda šaura ceļmala uz ķēniņa pils mājojot
Transcribe text
Key words
TranscribeChoose another fileFrequently asked questions

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.