Collection of Riga Secondary School No. 2 (1925-1993)

0017-Rigas-otra-vidusskola-43-0045
TranscriberLigaB
CompletedYes
AcceptedYes
Updated2022-08-06 19:42:30
Transcription (text)

30742

Dziedat meitas lustejat
Kaušu āzi vakarā
Nebēda tu āziti
Es meitiņas apmāniju

30743

Dziedi dziedi puteniņ
Kās tavā midziņā
Pus zirniša pus pupiņas
Pus melna vagoliņa

30744

Kā tu gājī kankar biksi
Malejiņu kambari
Visi tavi kankariņi
Uz meitām kratijās

30745

Malu malu visu ritu
Suņam putras nesamalu
Būt sunišam samalusi
Būtu pati paēdusi

30746

Tpru telite še maizite
Nāc ar mani tautiņās
Jā būs bārga vīra māte
es pie tevis remdēšos.

30747

Trunda drunda pakaļiņa
Šogad vīra nedabūsi
Citu gadu šādu laiku
Tad ar vīru trundināsi

30748

Svilpo tēvs daiņo māte
Manim vezdam līgaviņu
Es aiz prieka nevarēju
Aizkrāsnī tupēdams

30749

Pieci seši tēvam dēli
Viens pats tēva kumelinš
Tam pašam staļļa durvis
Vakareju vērumiņu

30750

Linku liku zakits lēca
No apara aparā
Tā linkoja dēla māte
Dēlam sievas meklēdama

30751

Meitu māte dēlu māte
Abas lielas lielijās
Tikpat bija dēlu māmuliņai
Meitu mātes jāludzās
Transcribe text
Keywords
TranscribeChoose another fileFAQ (in Latvian)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.